Zuid-Hollands Landschap vreest uitsterven grutto

Zuid-Hollands Landschap vreest uitsterven grutto

Natuurbeschermingsorganisatie Zuid-Hollands Landschap vreest dat de grutto in Nederland zal uitsterven en wil daar wat aan doen. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland, maar het aantal loopt hard terug. Dit komt omdat er steeds minder kruidenrijk grasland is en er dus minder insecten zijn. Het aantal weidevogels is daardoor met de helft afgenomen. Het Zuid-Hollands Landschap wil gebieden optimaal inrichten voor broedende grutto’s en andere weidevogels. Met elke maatregel die wordt genomen, krijgen jonge kuikens dan meer kans om veilig op te groeien. Dit uitgekiende beheer is wel erg duur. Om dit te kunnen betalen vraagt de organisatie om steun. Het doel is om voor de grutto 40 hectare kruidenrijk grasland te realiseren.

0 Shares