Zuid-Holland wil verhoging waterpeil in veenweidegebieden

Zuid-Holland wil verhoging waterpeil in veenweidegebieden

Zuid-Holland wil een CO2-reductie realiseren door het grondwaterpeil in veenweiden op te hogen. Het gaat om een verhoging van 30 tot 20 centimeter. Dit staat in het voorontwerp van het Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) dat onlangs is gepresenteerd, meldt Agraaf. In het plan staat onder andere dat op een veenweide met een hogere waterstand minder vee kan worden gehouden. Deze maatregel draagt ook bij aan de reductie van de uitstoot van stikstof en methaan.

0 Shares