Zuid-Holland blijft VIC Zegveld ondersteunen

Zuid-Holland blijft VIC Zegveld ondersteunen

De provincie Zuid-Holland gaat ook de komende jaren bijdragen aan het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. De provincie ondersteunt het VIC vanaf de oprichting in 2012.

Het VIC stimuleert innovaties in de landbouw in de westelijke veenweiden. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw.

Het gaat om een scala aan experimenten en innovaties, zoals boeren bij hoog water, verwaarden van biomassa of het aanbrengen van klei in veengrond. Daarnaast stimuleert het innovatiecentrum de ontwikkeling van natte teelten en systeeminnovatie in het waterbeheer en wordt de bodemdaling tegengegaan.

Deze activiteiten bevorderen de duurzame landbouw, de waterkwaliteit en de leefomgevingskwaliteit. Het VIC kan rekenen op een breed draagvlak bij provincies, waterschappen, agrarisch bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De provincie werkt samen met het VIC op basis van een meerjarig innovatieprogramma.

Foto: Provincie Zuid-Holland – De Middelburg- en Tempelpolder

1 Shares