Zonne-energie combineren met andere opgaven in Oudewater

Zonne-energie combineren met andere opgaven in Oudewater

Zonne-energie slim combineren met andere opgaven zoals bodemdaling, recreatie en landbouw, biedt kansen voor het buitengebied in Oudewater. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek ‘Landschap van Verlangen’ dat in opdracht van de vijf Lopikerwaardgemeenten is uitgevoerd. Het gaat om Woerden, Oudewater, Lopik, IJsselstein en Montfoort.

Zonne-energie combineren met andere opgaven in Oudewaterolgens Bas Lont, wethouder duurzaamheid in Oudewater, sluit dit goed aan bij het gebiedsproces dat gestart is in het noorden van die plaats. Daar wordt samen met de bewoners en agrariërs gekeken naar de verschillende opgaven die er liggen en welke rol duurzame energie kan spelen, zoals de aanleg van zonnepanelen op daken.

0 Shares