Zieke bomen gekapt in Stichtse Vecht

Zieke bomen gekapt in Stichtse Vecht

De komende tijd worden in de gemeente Stichtse Vecht bomen gekapt die ziek of instabiel zijn. Dat doet de gemeente in verband met de veiligheid.

Met de bomenkap wordt door Stichtse Vecht afgeweken van de flora- en faunarichtlijn die voorschrijft dat tussen 15 maart en 15 juli eigenlijk geen werkzaamheden aan bomen mogen worden uitgevoerd.

De veiligheid maakt de kap volgens de gemeente Stichtse Vecht noodzakelijk. Als tijdens de kapwerkzaamheden blijkt dat er bewoonde vogelnesten aanwezig zijn, wordt bekeken of uitstellen van het kappen verantwoord is.

Foto: Gemeente Stichtse Vecht – Zieken bomen worden gekapt

0 Shares