Woningmarkt probleem voor kwijtschelding belasting

Woningmarkt probleem voor kwijtschelding belasting

De stijgende huizenprijzen blijken een probleem voor mensen die een beroep doe op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bij kwijtschelding van die belastingen wordt gekeken naar het eigen vermogen.

Bezit van een eigen woning valt daar onder. Doordat de prijzen van woningen stijgen, neemt ook het eigen vermogen toe. De kwestie is voor Woerden voor Democratie aanleiding om er vragen over te stellen. De partij wil weten of burgemeester en wethouders bereid zijn om mensen met een laag inkomen die door waardevermeerdering van hun eigen woning geen kwijtschelding meer krijgen van gemeentelijke belastingen, financieel tegemoet te komen.

Woerden voor Democratie wil verder weten hoeveel inwoners de afgelopen jaren kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan hebben gevraagd die in bezit waren van een eigen woning.

0 Shares