Woningen Raadhuislaan alleen voor Harmelenaren?

Woningen Raadhuislaan alleen voor Harmelenaren?

Het college van B&W in Woerden laat weten het van belang te vinden dat de nieuwbouwappartementen die gepland staan aan de Raadhuislaan in Harmelen, bij zoveel mogelijk Harmelenaren terecht komen. Ook mensen met een aantoonbare verbinding met Harmelen zouden voorrang moeten krijgen. In de tender is, mede op verzoek van de gemeenteraad, opgenomen dat de ontwikkelaars in hun aanbieding aan de gemeente een visie opnemen waarin zij duidelijk aangeven hoe men dit daadwerkelijk denkt te laten gebeuren. Het college geeft aan dat een ontwikkelaar de koopwoningen mag verkopen aan wie hij wil. Dat kan betekenen dat een ontwikkelaar mag bepalen of hij aan mensen binnen de gemeente waar de woningen komen, of aan mensen van buiten de gemeente verkoopt. Afspraken maken tussen de gemeente en ontwikkelaar hierover is wettelijk niet toegestaan.

0 Shares