Woningbouw polder Rijnenburg snel starten

Woningbouw polder Rijnenburg snel starten

Er moet snel gestart worden met woningbouw in de polder Rijnenburg bij Harmelen en Montfoort. Een consortium van beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties, waaronder GroenWest, vraagt de gemeente Utrecht om de polder Rijnenburg te ontwikkelen als duurzaam woon- en energielandschap.

Het consortium bezit zeventig procent van de grond bij de A12 en A2. De gemeente Utrecht heeft eerder het gebied als pauzelandschap bestempeld. Dit houdt in dat er tot 2028 geen woningbouw mag plaatsvinden.

Het consortium wil er 25.000 woningen plannen waarvan ruim éénderde sociale huur en een kwart middelhuur. Ook wil men dat er een energielandschap komt voor de energievoorziening van ruim 60.000 huishoudens.

3 Shares