Wonen op voormalige Ashram locatie

Wonen op voormalige Ashram locatie

Nu het Ashram College in Nieuwkoop verhuisd is naar een nieuwe locatie, iets verderop, kan er een begin gemaakt worden met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de grond.
Allereerst gaat de gemeente het oude gebouw slopen en daarna maken ze het terrein bouwrijp om maximaal 65 woningen te kunnen realiseren. Om de bouw van woningen mogelijk te maken moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Er is al een schets gemaakt. Het is een tekening van de gewenste inrichting van dit gebied met daarop alle elementen die ruimte vragen zoals de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water.

0 Shares