batensteinbad

WoerdenSport pleit voor nieuw zwembad

batensteinbad

WoerdenSport pleit voor nieuw zwembad

Het maatschappelijk initiatief WoerdenSport pleit voor een nieuw zwembad.

Het bestuur van WoerdenSport, dat nu vijf jaar het Batensteinbad in Woerden en het zwembad in het Recreatiecentrum H2O in Harmelen beheert en exploiteert, heeft geconcludeerd dat op de langere termijn een nieuw multifunctioneel zwembad gewenst is en verdere professionalisering van de organisatie noodzakelijk is.

Volgens bestuursvoorzitter Jac Eekhof is door de sterke groei die WoerdenSport heeft gerealiseerd, de huidige structuur met vrijwillige, onbezoldigde bestuursleden op de langere termijn niet houdbaar. Bovendien biedt modernisering en uitbreiding van de huidige zwembaden onvoldoende groeikansen en weinig voordelen.

Er zou een nieuw multifunctioneel zwembad op een centrale plek in de gemeente Woerden moeten komen. WoerdenSport gaat hierover in gesprek met het gemeentebestuur en de gemeenteraad, maar ook met de Woerdense (sport)gemeenschap.

Foto: SolarGreenPoint

22 Shares