Woerdense melkveehouders zien genoeg kansen

Woerdense melkveehouders zien genoeg kansen

Een groep melkveehouders uit het veenweidegebied rondom Woerden heeft onderzocht hoe hun toekomst in het gebied eruit kan zien. Provincie Utrecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden hebben gezamenlijk het project mogelijk gemaakt. Dit meldt Agri Holland, een digitale nieuwsuitgever gericht op onder meer de agrarische sector.

Er is gekeken naar oplossingen voor de dalende bodem in de regio. Ook is er gekeken op welke manier energie-neutrale landbouw ingepast kan worden en hoe een toekomstbestendig boerenbedrijf eruitziet. Om de bodemdaling te remmen is er een waterinfiltratie systeem aangelegd. Ook is onderzoek gedaan naar verbredingsactiviteiten die boeren kunnen inpassen in hun bedrijf. Daarbij wordt gedacht aan de directe verkoop van producten aan consumenten of de exploitatie van een boerderijcamping.

Bij boeren blijkt er weinig animo te zijn voor de aanleg van zonneparken. Opwekken van energie op water, heeft meer steun.

0 Shares