Woerdense jongeren krijgen brief over vuurwerk

Woerdense jongeren krijgen brief over vuurwerk

Een voorlichtingscampagne over hoe om te gaan met vuurwerk, gericht op jongeren en hun ouders, moet komende jaarwisseling in de gemeente Woerden een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast van vuurwerk. Burgemeester Victor Molkenboer zegde de gemeenteraad toe met die campagne te komen.

Aanleiding voor de toezegging was een motie van Progressief Woerden en Splinter waarin om een voorlichtingscampagne werd gevraagd en het openen van een vuurwerkmeldpunt voor die momenten waarop inwoners toch hinder ondervinden. De motie bleek uiteindelijk niet nodig want burgemeester Victor Molkenboer zegde toe voortvarend met een campagne aan het werk te gaan. Zo krijgen waarschijnlijk alle jongeren in de gemeente een persoonlijke brief waarin ze op het juist omgaan met vuurwerk worden gewezen. De gemeente Woerden denkt in november met de campagne te starten.

0 Shares