Woerdens formatieakkoord gaat nog even duren

Woerdens formatieakkoord gaat nog even duren

Het gaat zeker nog tot de eerste weken van juni duren tot er een inhoudelijk coalitieakkoord komt en een nieuw college van Woerden gepresenteerd kan worden. Dat schrijft formateur Dirk van der Borg in een brief aan de raadsleden. Het zijn het CDA, Lijst van der Does, ChristenUnie/SGP en Progressief Woerden die momenteel onderhandelen over een nieuw te vormen college. De partijen hebben hierbij een agenda afgesproken, gebaseerd op een zevental opgaven die de partijen met elkaar hebben vastgesteld en de komende tijd besproken gaan worden. De formerende partijen willen ook de inbreng van de andere partijen in de gemeenteraad betrekken in het formatieproces. Zij verzoeken deze partijen om hun eerder aan de formateur beschikbaar gestelde zienswijze op een te vormen coalitie, nu ook beschikbaar te stellen aan de formerende partijen. Daarbij zouden dan nog aanvullende zaken kunnen worden aangegeven.

0 Shares