Woerdens college wijst referendumvoorstel af

Woerdens college wijst referendumvoorstel af

Het Woerdens college wijst het initiatiefvoorstel van de partij WeDo om een referendumverordening vast te stellen, van de hand. Volgens het gemeentebestuur wekt een referendum bij inwoners verwachtingen die een gemeente niet zonder meer kan waarmaken.

In veel gevallen is het totale vraagstuk namelijk ingewikkelder dan ‘ja’ of ‘nee’ op één vraag. Een referendum laat die complexiteit niet zien en legt deze dus ook niet voor aan inwoners. Bij het interpreteren van de uitslag kunnen zo misverstanden ontstaan. Bovendien legt het de nadruk op tegenstellingen in plaats van bij te dragen aan het vinden van een gezamenlijke oplossing. Ook zijn de kosten voor een referendum hoog en vraagt de uitvoering ervan veel capaciteit, is de reactie van het college op het initiatiefvoorstel.

Het gemeentebestuur ziet meer in een uitgebreid en uitgebalanceerd participatiebeleid, dat in voorbereiding is.

0 Shares