Woerden zoekt bewonersinitiatieven voor vergroenen van wijk

Woerden zoekt bewonersinitiatieven voor vergroenen van wijk

De gemeente Woerden stelt geld beschikbaar voor inwoners die hun wijk willen vergroenen. Met het vergroenen van de wijk, is er volgens de gemeente minder kans op wateroverlast en wordt het minder heet. De initiatieven die de gemeente wil ondersteunen moeten te maken hebben met het vergroenen van de tuin en voor acties in de openbare ruimte, zoals het aanleggen van geveltuintjes en vergroenen van een pleintje.

Voor alle initiatieven wordt er eerst met elkaar gekeken naar wat de bedoeling is, wat er kan en hoe dat kan worden georganiseerd. De gemeente ondersteunt daarin financieel, maar ook organisatorisch en helpt bij de communicatie. Ideeën kunnen gestuurd worden naar klimaatbestendig@woerden.nl

0 Shares