Woerden wint bouwgeschil gemeentehuis

Woerden wint bouwgeschil gemeentehuis

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft vonnis gewezen in het geschil tussen de gemeente Woerden en BAM over de eindafrekening van de renovatie van het gemeentehuis. De gemeente Woerden is voor het overgrote deel in het gelijk gesteld. In 2019 is het gerenoveerde gemeentehuis in Woerden door BAM opgeleverd, zes maanden na de contractueel afgesproken datum. Volgens de aannemer was de te late oplevering te wijten aan het handelen van de gemeente en zouden de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de gemeente moeten komen.

BAM legde vervolgens een claim van 2,7 miljoen euro neer bij de gemeente. Onderdeel daarvan is de laatste termijnbetaling, die de gemeente voorzichtigheidshalve had achtergehouden.

De rechter bepaalde dat de gemeente slechts een bedrag van iets meer dan vijf ton dient te betalen. Dit is inclusief de laatste termijnbetaling. De gemeente zegt rekening te hebben gehouden met dit relatief geringe bedrag. Het totale project zou dan ook binnen het daarvoor geraamde budget zijn gebleven.

Foto : Lucas van der Wee

0 Shares