Woerden steunt verduurzaming wijk Molenvliet

Woerden steunt verduurzaming wijk Molenvliet

In de wijk Molenvliet boven het olie- en gasveld is een actieve groep mensen bezig met verduurzaming van de wijk. Bijeenkomsten van bewoners over verduurzaming van hun huizen zijn goed bezocht. Hierbij praten ze ook over alternatieven voor aardgas.

Wethouder Tymon de Weger: “De landelijke overheid kan niet van inwoners verwachten te investeren in maatregelen om van het gas af te gaan en tegelijkertijd diezelfde inwoners confronteren met gaswinning onder hun huis, met alle risico’s van dien. Dat is niet uit te leggen.”

Met de aangenomen motie op het VNG-congres hebben andere gemeenten aangegeven dat olie- en gaswinning geen rol moet hebben in de overgang naar duurzame energie. Dit betekent dat de VNG dit punt meeneemt in gesprekken met de rijksoverheid.

De gemeente Woerden blijft zich inzetten om olie- en gaswinning uit kleine velden op land tegen te gaan. Zij zoekt hierbij continu afstemming met Stichting Laat Woerden Niet Zakken, buurgemeenten, de provincie en andere partners.

5 Shares