Woerden sluit 2021 af met positief resultaat

Woerden sluit 2021 af met positief resultaat

Het college van B&W laat weten dat de gemeente Woerden het jaar 2021 afsluit met een positief resultaat van vijf miljoen euro. Dit is vooral te danken aan een hogere algemene uitkering ter grootte van 3,5 miljoen euro die de gemeente ontving van het Rijk. Ook is het resultaat positief door lagere rentelasten en lagere overheadkosten, onder andere voor ICT. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om van het positieve saldo circa 1,5 miljoen euro door te schuiven naar 2022. Daarmee zouden diverse taken kunnen worden opgepakt die in 2021 om uiteenlopende redenen niet zijn uitgevoerd of afgerond. Als voorbeelden worden genoemd het baggeren van watergangen, jongerencoaching, aanpak van dak- en thuisloosheid of voorbereidingen voor een oostelijke randweg. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 6 juli een besluit over dit voorstel.

0 Shares