Ook Woerden verzet zich tegen meer geluidshinder

Ook Woerden verzet zich tegen meer geluidshinder

Ook namens Woerden dient de provincie, samen met een groot aantal andere  Utrechtse gemeenten, een zogenaamde zienswijze in op plannen van Schiphol voor een extra aanvliegroute.

De provincie Utrecht wil voorkomen dat inwoners in de toekomst nog meer geluidshinder ondervinden van vliegtuigen. Ook wil de provincie dat het geluid van vliegverkeer niet toeneemt boven natuur- en stiltegebieden.

Tot nu toe heeft het Rijk weinig inzicht gegeven in waar de aanvliegroutes zouden moeten komen. Wel is in de Luchtruimherziening aangegeven dat ergens in het zuidoosten van de provincie Utrecht mogelijk een vierde naderingspunt zal worden geïntroduceerd.

0 Shares