Woerden mist ‘laadpalenexpert’

Woerden mist ‘laadpalenexpert’

De gemeente Woerden heeft zelf geen laadpalen expert en het aantrekken van een externe deskundige wil niet vlotten. Daarom is het nog niet mogelijk een plan te ontwikkelen waarin staat hoe er in de gemeente Woerden met laadpalen en alles wat daarmee samenhangt moet worden omgegaan.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van D66. De partij signaleert een groeiende behoefte aan mogelijkheden om auto’s dichtbij de woning op te laden en vindt dat er een visie nodig is waarin staat hoe daarmee moet worden omgegaan.

Het college van B&W is geen voorstander van het aanbrengen van laadvoorzieningen in het trottoir zoals wel in andere gemeentes het geval is en D66 voorstelt. Er zouden daar nadelen aan kleven op gebied van beheer, onderhoud van de openbare ruimte en de aansprakelijkheid bij ongevallen.

0 Shares