Woerden aan de slag met Lokaal Preventie Akkoord

Woerden aan de slag met Lokaal Preventie Akkoord

Na een positief advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente Woerden groen licht gekregen om aan de slag te gaan met een Lokaal Preventie Akkoord. Door aan te sluiten bij het Nationaal Preventie Akkoord en het sluiten van een Lokaal Preventie Akkoord kan ook Woerden extra inzetten op de doelen die in de Maatschappelijke Agenda zijn gesteld.

De focus van het Nationaal Preventie Akkoord ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. Er is een bedrag van 30 duizend euro per jaar beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK), in lijn met de lokale sportakkoorden. Dit uitvoeringsbudget kan door lokale partners worden besteed om bestaande initiatieven te versterken en/of nieuwe initiatieven op te starten.

0 Shares