kikkervisjes

Winst voor provinciale biodiversiteit in sloten

kikkervisjes

Winst voor provinciale biodiversiteit in sloten

Veldwerkers van de provincie Utrecht zeggen dat de grootste winst voor flora en fauna is te behalen in slootkantenbeheer. In sloten en slootranden kunnen zeldzame kruiden groeien en kunnen beschermde amfibieën zich voortplanten.

Het in stand houden van de randbegroeiingen is daarom van belang. In het agrarisch grasland kan ook veel winst behaald worden door voor meer variatie te zorgen. Als sommige delen minder vaak gemaaid worden, is er voor bijvoorbeeld sprinkhanen en dagvlinders meer kans om zich te ontwikkelen.

Provincie Utrecht laat jaarlijks systematisch in tien procent van het landschap gedetailleerd veldwerk uitvoeren. De data die hieruit voortkomt, draagt bij aan het provinciale natuurbeleid en de bescherming van de biodiversiteit.

0 Shares