Winkels mogen definitief langer/vaker open in de R V

Winkels mogen definitief langer/vaker open in de R V

De winkels in de gemeente De Ronde Venen mogen voortaan open wanneer zij dat willen. Dit wil het college van B&W voorstellen aan de raad.

In de nieuwe verordening winkeltijden mogen winkeliers naar eigen inzicht open op alle dagen van de week, ook op zondag, tussen 06.00 en 22.00 uur. Dit geldt voor de hele gemeente. Het college verwezenlijkt hiermee een belangrijke maatregel uit het coalitieakkoord. De nieuwe winkeltijdenverordening wordt op 6 oktober behandeld in de gemeenteraad.

Met deze nieuwe winkeltijdenverordening gaat een gekoesterde wens van veel winkeliers in vervulling zegt wethouder Anja Vijselaar.

0 Shares