Windmolens komen op Reijerscop

Windmolens komen op Reijerscop

Woerden gaat windmolens op Reijerscop in Harmelen neer zetten. De gemeenteraad nam het collegevoorstel met 17 stemmen voor en 14 tegen aan. Wel werd het oorspronkelijk voorstel op een aantal punten aangepast. Zo moeten de gezondheidsaspecten op gebied van bijvoorbeeld geluid in kaart worden gebracht en moet een startnotitie worden opgesteld waarin is opgenomen dat ook het dorpsplatform van Harmelen daar inbreng op heeft. Verder moeten direct omwonenden bij de plannen worden betrokken en moeten bewoners in een bredere omgeving worden geïnformeerd over de uitwerking van de voorstellen voor het opwekken van energie en de gevolgen daarvan.

0 Shares