Wilde Woerden A12-werkzaamheden niet in de zomer?

Wilde Woerden A12-werkzaamheden niet in de zomer?

Wilde voornamelijk de gemeente Woerden dat de werkzaamheden op de A12 niet in de zomer zouden plaatsvinden? Die vraag komt op bij het lezen van het persbericht van Rijkswaterstaat. Daarin wordt gemeld dat de werkzaamheden aan de A12 niet in de zomer maar op verzoek van Woerden en andere omliggende gemeenten en de veiligheidsregio zijn verplaatst naar eind september/begin oktober. Een van de redenen hiervoor zouden onder meer geplande evenementen in de gemeente Woerden zijn geweest.

Woerdense VakantieWeek

Een van de evenementen waar het om ging was de Woerdense VakantieWeek (WVW). Het is opvallend dat Rijkswaterstaat mede dit argument gebruikt om de werkzaamheden te verplaatsen, aangezien de vakantieweek in Woerden slechts in beperkte mate is doorgegaan. Dit in verband met de strengere coronamaatregelen voor festivals op dat moment. De WVW vond daarom in een beperkte alternatieve vorm plaats en duurde slechts vier dagen in plaats van een hele week. Bovendien was het evenement dit jaar vooral gericht op kinderen en werden er minder bezoekers verwacht.

Meer redenen voor verplaatsing

Woerdens wethouder Arjen Noorthoek vertelt aan RPL dat het om meer zaken ging dan hoofdzakelijk om een evenement als de Woerdens VakantieWeek. Wat ook meespeelde in de zomerperiode was het eenrichtingsverkeer op de Boerendijk in Woerden, alsmede de afsluiting van de provinciale weg N228 tussen De Meern en Montfoort. Niet alleen Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten langs de A12, maar ook de provincie Utrecht vonden een afsluiting van de A12 in de zomer daarom geen goed idee.

Uitstel naar volgend jaar

Woerden en de andere betrokken gemeenten wilden dat de werkzaamheden naar een rustiger periode volgend jaar werden verplaatst. Dit met het idee om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het was ook het oorspronkelijke uitgangspunt om de werkzaamheden in de afgelopen zomer uit te voeren in plaats van in het najaar. Maar het voorstel van de betrokken gemeenten werd door Rijkswaterstaat afgewezen, aangezien de werkzaamheden beslist vóór de winter moesten zijn afgerond. Noorthoek zegt vervolgens min of meer te zijn overvallen door de aankondiging van Rijkswaterstaat om al binnen drie weken op 27 september met de werkzaamheden te beginnen. Ondanks het overleg tussen lokale, regionale, provinciale en landelijke overheden, was men hierdoor verrast.

Foto: Rijkswaterstaat

0 Shares