Wijziging kostentoedelingsverordening

Wijziging kostentoedelingsverordening

Op 6 oktober heeft het bestuur van het Utrechtse waterschap de zogenaamde kostentoedelingsverordening gewijzigd. De aanpassing van de kostentoedeling gaat alleen over de watersysteemheffing. Uit de watersysteemheffing worden de kosten voor droge voeten en veilige dijken betaald. De kosten voor natuurbeheerders zijn gelijk gebleven.

Eigenaren van grond en wegen hoeven daarentegen minder te betalen. De eigenaren van gebouwen en woningen gaan meer betalen. Op het totale aandeel van die categorie, dat veel groter is, heeft dit relatief gezien een veel kleiner effect op de totale lasten.

0 Shares