Werkzaamheden De Meije starten na de zomer

Werkzaamheden De Meije starten na de zomer

Na de zomer beginnen werkzaamheden aan een deel van De Meije tussen Woerden en Bodegraven. Het gaat om het deel van De Meije tussen de Hazekade (dorpskern De Meije) en de Hollandse Kade (werkschuur De Kievit). Hier ligt namelijk een 3,5 meter brede dijk, die momenteel te laag ligt en daarmee een onveilige situatie creëert.

Tijdens de werkzaamheden wordt op sommige delen de weg verhoogd, op andere stukken komt langs de kade een damwand te staan of een nieuwe tuimelkade.

Door de werkzaamheden zullen er wegversmallingen zijn en afsluitingen. Om de bereikbaarheid te waarborgen en verkeershinder te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd.

Na de zomer beginnen de eerste werkzaamheden met het vervangen van de waterleidingen in de weg. Als alles volgens planning verloopt, begint de herinrichting van de Meijekade in het tweede kwartaal van 2021. Najaar 2022 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Foto: RPL Woerden – De Meijepolder met de karakteristieke ‘Piet Potlood’

3 Shares