Werkzaamheden De Kanis bijna voltooid

Werkzaamheden De Kanis bijna voltooid

De werkzaamheden in de Kanis naderen het eindpunt. Sinds de zomer van 2018 wordt daar gewerkt aan het onderheien van de wegen. Dat moet voorkomen dat wegen en straten verzakken en regelmatig duur onderhoud nodig is.

De heiwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Hier en daar wordt nog aan kabels en leidingen gewerkt. Dat is onder meer het geval op de Mijzijde. Die weg blijft nog enige tijd afgesloten voor doorgaand verkeer.

Tot de laatste werkzaamheden horen de heraanplant van het parkje in het centrum van het dorp. Op die plaats wordt ook het water doorgetrokken en een brug gebouwd. Verwacht wordt dat dat rond de zomervakantie af is.

0 Shares