verkeerslichten nieuwerbrug

Werkgroep Nieuwerbrug voelt zich afgepoeierd

verkeerslichten nieuwerbrug

Werkgroep Nieuwerbrug voelt zich afgepoeierd

De Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) is teleurgesteld dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland afzien van een zogenoemd Frans verkeerslicht. Het bewonersplatform zegt zich goedkoop en arrogant afgepoeierd te voelen.

De werkgroep had immers aangedrongen op een verkeerslicht dat niet alleen reageert op overstekende voetgangers en fietsers, maar ook op de snelheid van het naderende verkeer: wie te hard komt aanrijden moet stoppen voor rood, wie zich netjes gedraagt houdt een groen licht, tenzij er overstekers zijn.

Het platform noemt de aangevoerde argumenten om van een Frans verkeerslicht af te zien erg slap en gezocht. Vooral de redenering dat het rode licht gaat leiden tot kop-staart botsingen is een kunststukje.

Het aangehaalde Tilburgse experiment lijkt in het geheel niet op de situatie in Nieuwerbrug en er zijn zonder veel moeite ook andere zienswijzen te vinden, meldt het bewonersplatform.

Foto: RTV Bodegraven

0 Shares