Werkgelegenheidsenquête in provincie Utrecht

Werkgelegenheidsenquête in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht krijgen ruim vijftigduizend ondernemers een uitnodiging om mee te doen aan de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête. De provincie gebruikt de gegevens onder meer om inzicht te krijgen in de effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheid bij bedrijven en organisaties.

In voorgaande jaren werd de enquête in de maand april gehouden maar vanwege de lockdown en de daaropvolgende coronacrisis, is het onderzoek verschoven naar september. Verwacht wordt dat deze verschuiving beter inzicht oplevert in de gevolgen van de coronacrisis. 

0 Shares