WelThuis zoekt nieuwe leden cliëntenraad

WelThuis zoekt nieuwe leden cliëntenraad

WelThuis zoekt nieuwe leden voor in de cliëntenraad van de woonzorglocaties De Tuynen in Woerden en De Lindewaard in Linschoten.

De cliëntenraad houdt zich bezig met de belangenbehartiging van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarom zijn de leden van de raad bij bijvoorbeeld familiebijeenkomsten, zodat ze weten wat er speelt bij bewoners. Leden van de cliëntenraad moeten zo’n acht uur per maand beschikbaar zijn en ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 500 euro.

Kijk voor meer informatie op www.welthuis.nl/cliëntenraden.

0 Shares