Weinig steun voor petitie tegen luchtvaartschade

Weinig steun voor petitie tegen luchtvaartschade

De Werkgroep Toekomst Schiphol heeft in april een petitie uitgezet onder regionale bestuurders en gemeenteraadsleden, ook die in de gemeente Stichtse Vecht. Dit met als doel vermindering van luchtvaartschade te realiseren. Maar het aantal ondertekenaars van de petitie is zeer mager. Volgens RTV Stichtse Vecht is de petitie door slechts vijftien bestuurders en raadsleden ondertekend. De werkgroep vindt dat het Rijk moet opkomen voor de mens, de natuur en het klimaat en dat de luchtvaartschade fors moet verminderen. De maatregelen van de luchtvaartsector zijn ontoereikend en beperking van het vliegverkeer is onvermijdelijk. Nu er zo weinig politici de petitie hebben ondertekend,

kan geconcludeerd worden dat het gedachtegoed van de werkgroep door lokale bestuurders en gemeenteraadsleden niet wordt gedeeld.

0 Shares