Wegophoging geen risico voor fundering woningen

Wegophoging geen risico voor fundering woningen

Het ophogen van straten en wegen in de gemeente Woerden vormt geen risico voor het functioneren van funderingspalen onder nabijgelegen woningen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de TU Delft in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Er heeft een inspectie plaatsgevonden naar mogelijke beïnvloeding van de funderingspalen in Zegveld aan de Eikenlaan. Daarbij is een proefopstelling opgezet om het effect van de drukkrachten na te bootsen.

Bij die proefopstelling zijn meerdere palen met dezelfde constructie getest; houten paal en betonnen opzetstuk. De opstelling oefende een gelijke druk uit die in de praktijk zich op de paal kan voordoen. Die druk werd telkens verder opgevoerd tot het moment dat de paal scheef ging staan. Hieruit kan worden opgemaakt dat de werkzaamheden bij het ophogen van straten geen invloed zullen hebben op de funderingspalen.

0 Shares