Week van gebed voor eenheid 2021

Week van gebed voor eenheid 2021

Het thema ‘Blijf in mijn liefde’ staat dit jaar centraal in de Week van gebed voor eenheid 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot 24 januari.

Dit jaar is de gebedsweek voorbereid door ‘zusters’ uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Op zondag 17 januari wordt in de online diensten van verschillende kerken stilgestaan bij de start van de gebedsweek.

0 Shares