W&D heeft eigen visie voor Woerden

W&D heeft eigen visie voor Woerden

Woerden &Democratie heeft een eigen visie op de toekomst van Woerden ontwikkeld en zal deze als amendement tijdens de raadsvergadering op 9 juni indienen.

De partij houdt vast aan de kleinschaligheid van een plattelandsgemeente. De verschillen met de visie van het college hebben betrekking op de omvang van de gemeente en de grootte van bedrijventerreinen. De auto blijft voor W&D een belangrijke rol spelen maar vrachtverkeer wordt zoveel mogelijk buiten bebouwd gebied gehouden. De partij benadrukt dat de gemeente de komende decennia niet zal fuseren en geen voorstad of buitenwijk van Utrecht zal worden.

Extra bebouwing in het buitengebied wordt beperkt toegestaan. Windturbines komen er alleen als ze geen negatieve gezondheidseffecten op de inwoners hebben.

0 Shares