Waterstand in regio steeds lager

Waterstand in regio steeds lager

Ondanks enkele buien vorige week, houdt de droogte aan. Eind deze week komt een overtrekkende regenzone, maar zoals het er nu naar uitziet biedt dat weinig soelaas voor het Groene Hart. De waterschappen nemen dan ook aanvullende maatregelen in de vorm van onttrekkingsverboden, dijkinspecties en negatieve zwemadviezen. Vorige week leek het er nog op dat de buienactiviteit in Midden Europa langer zou aanhouden en dat de Rijn daarvan zou profiteren, maar uiteindelijk is veel regen uitgebleven. Zelfs het al lage niveau in de rivieren kon daardoor niet worden gehandhaafd.

0 Shares