Waterschapsbelasting gaat flink omhoog

Waterschapsbelasting gaat flink omhoog

Vanwege klimaatverandering en een toename van medicijnresten in het water, kost het de waterschappen steeds meer geld om water te zuiveren.

De waterschappen verwachten, door de toename van de vergrijzing, dat met name de concentratie medicijnen in het water alleen maar verder toe zal nemen. De waterschapsbelasting gaat daarom flink omhoog vanaf volgend jaar.

In de regio Woerden gaat het om een stijging van 7,5 procent. Aangrenzende waterschappen verhogen de belasting zelfs met 35 procent dus de kans dat ook in de regio Woerden de belasting verder gaat stijgen, is aanzienlijk, aldus Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

0 Shares