Waterschap zoekt Willie Wortel

Waterschap zoekt Willie Wortel

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zoekt een Willie Wortel,die een nieuwe en praktisch toepasbaar techniek weet te vinden om de bodemdaling te remmen. Vanaf 15 augustus is het mogelijk subsidie hiervoor aan te vragen bij het Hoogheemraadschap. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling is er een bedrag van 50.000,- euro beschikbaar dit jaar. Er is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe technieken om bodemdaling te remmen. Maar ook voor het doorontwikkelen van bestaande technieken, zoals drukdrainage zodat deze breder toepasbaar worden. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het Programma Veenweiden.

0 Shares