Waterschap voegt peilbesluiten samen

Waterschap voegt peilbesluiten samen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor Gerverscop, Oudeland en Indijk. In dit ontwerp-peilbesluit staan de plannen voor het beheren van het oppervlaktewater voor het gebied tussen Gerverscop en Harmelen in de gemeente Woerden.

Nu gelden daarvoor nog twee verschillende peilbesluiten. Die worden vervangen door één nieuw besluit. Op 31 augustus is er een inloopavond voor belangstellenden in het Dorpshuis van Harmelen.

0 Shares