De Stichtse Rijnlanden

Waterschap test waterbergingsgebied

De Stichtse Rijnlanden

Waterschap test waterbergingsgebied

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is deze week begonnen met het testen van het waterbergingsgebied polder Hooge Boezem bij Haastrecht.

Met het opendraaien van de duiker aan de Vlist, stroomde het water de boezem in. Ook vrijwilligers van Het Zuid-Hollands Landschap hielpen een handje.

Met Boezemmolen nummer 6 aan de Vlist pompten ze de afgelopen dagen water in de berging. Binnen een tijdsperiode van 48 uur is gecontroleerd 78.000 duizend m³ water ingelaten.

Het waterbergingsgebied is in 2014 aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) water te kunnen bergen in drie deelgebieden. Sindsdien is het niet meer gebruikt.

Het waterschap wil met de test beoordelen wat de onderhoudsstaat is van de waterkeringen rondom de berging. Ook wordt gekeken of de drie deelgebieden volstromen en of alle aangebrachte waterschapskunstwerken, zoals stuwen en inlaten naar behoren werken.

Foto’s: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

1 Shares