stichtse rijnlanden

Waterschap niet verantwoordelijk voor schade bodemdaling

stichtse rijnlanden

Waterschap niet verantwoordelijk voor schade bodemdaling

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt niet verantwoordelijk te zijn voor schade als gevolg van peilverlaging als het waterschap met het waterpeil de bodemdaling volgt. Dit blijkt uit de beleidsnota voor het peilbeheer die het waterschap vorige week heeft gepubliceerd.

Volgens het waterschap hebben bewoners van het veenweidegebied een eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade aan hun eigen bezittingen door bodemdaling.

Het waterschap zorgt daarbij wel voor een gedegen onderzoek naar de gevolgen van een peilaanpassing voor bebouwing en geeft hiermee volgens eigen zeggen invulling aan de plicht tot zorgvuldig handelen.

2 Shares