Waterschap geeft uitleg over mestregels

Waterschap geeft uitleg over mestregels

Waterschap Stichtse Rijnlanden wil de aanpak door boeren waarbij wordt voorkomen dat mest in het water terecht komt voortzetten.

Volgens het waterschap is de naleving van de teelt- en mestvrije zone het afgelopen jaar erop vooruit gegaan. Op zo’n strook grond mag geen mest worden gebruikt.

Halverwege deze week mogen agrariërs weer mest uitrijden. Om hen op de hoogte te brengen van de geldende regels en antwoord te geven op vragen die leven, organiseert het waterschap volgende week een digitale bijeenkomst.

0 Shares