Waterpeil Harmelense sloten 1 cm hoger

Waterpeil Harmelense sloten 1 cm hoger

Het waterpeil in de sloten rondom Harmelen wordt met 1 cm verhoogd. Dat staat in het nieuwe ontwerp-peilbesluitdat het Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden heeft opgesteld voor Gerverscop, Oudeland en Indijk. Ook wordt beschreven hoe het waterschap het oppervlaktewater in het gebied tussen Gerverscop en Harmelen gaat beheren. De twee nu geldende peilbesluiten worden samengevoegd in dit nieuwe peilbesluit. De verhoging van het waterpeil is nodig om te voldoen aan de droogleggingsnormen van het waterschap. De veenbodem is hier minder gezakt dan de verwachting was, waardoor een aanpassing nodig is. 

0 Shares