Waterkwaliteit Nieuwkoopse Plassen kan beter

Waterkwaliteit Nieuwkoopse Plassen kan beter

De waterkwaliteit van de Nieuwkoopse Plassen kan worden verbeterd. Daarom gaan Natuurmonumenten en de waterschappen Rijnland en De Stichtse Rijnlanden samenwerken om dit te bereiken. Momenteel vormen verdroging en een onvoldoende waterkwaliteit de grootste bedreigingen voor de natuur in het gebied. De verdroging van natuurgebied De Haeck komt met name doordat het water door de ondergrond wegstroomt naar de lager gelegen polders.

Het aanleggen van een bufferzone tussen De Haeck en de rivier De Meije in de polder Achttienhoven maakt het mogelijk om de waterkwaliteit in het Natura 2000-gebied te verbeteren. In het westelijk deel van de polder is deze bufferzone inmiddels al ingericht. De komende periode wordt het oostelijke deel van de bufferzone ingericht en komen er twee pompgemalen.

0 Shares