Waterinfiltratie vervroegd bij Proefboerderij Zegveld

Waterinfiltratie vervroegd bij Proefboerderij Zegveld

Op de Hoogwaterboerderij in Zegveld is tijdens de droge periode in maart het waterpeil opgezet en is er gestart met waterinfiltratie. En dat is best vroeg in het seizoen. De onderzoekers zien ook al verschil in percelen, sommige zijn goed en blijven op peil en andere zakken – ondanks het opgezette peil – weg. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld de bodemgesteldheid zijn, het toemaak-deck, dit zijn overblijfselen in de bodem, stalmest of het type veen. Het is één van de puzzels die worden onderzocht. Na de regen in april ervaren de onderzoekers voor het eerst verschillen in draagkracht in het voorjaar. De laagwaterkoeien zijn daarom 13 april naar buiten gegaan en de hoogwaterkoeien enkele dagen later. Groot zijn de verschillen niet maar ze zijn er wel.

0 Shares