Waterberging en -doorvoer Willeskop

Waterberging en -doorvoer Willeskop

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft plannen om een waterberging te creëren in natuurgebied Willeskop.

Ook wordt een waterdoorvoer gecreëerd van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek. Het doel is het geschikt maken van het natuurgebied voor het bergen van zo’n 200.000 m3 water en het kunnen doorvoeren van overtollig water van de Hollandse IJssel naar de Lek. De plannen geven het waterschap meer mogelijkheden om tijdens extreem natte periodes het water vast te houden en door te voeren. De plannen liggen vanaf 23 januari 2023 zes weken ter inzage.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Op maandag 13 februari organiseert het waterschap een bewonersavond in Zalencentrum Oudewater.

0 Shares