enquête woerden

Wat vindt u belangrijk voor Woerden?

enquête woerden

Wat vindt u belangrijk voor Woerden?

Wat maakt Woerden tot Woerden en wat vinden we waardevol aan Woerden? Daarover gaat de gemeente komende weken graag in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Tijdens gesprekken op straat of bij evenementen, in een publiek debat of een online enquête kan iedereen aangeven wat men waardevol vindt voor Woerden.

De inbreng is nodig om straks goede besluiten te kunnen nemen over de toekomst van onze leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energietransitie en verkeer.

Het college heeft een voorzet gedaan door alvast zeven waarden te benoemen, namelijk het landschap van het Groene Hart, cultuurhistorie, de rol van Woerden in onze regio, energieke kernen en wijken, bereikbaarheid, duurzaam ruimtegebruik en de waarde van ‘handen uit de mouwen’.

In januari en februari kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hierop reageren.

Foto’s: Gemeente Woerden, collage: RPL Woerden

2 Shares