Wat pakt gemeente aan in Harmelen dit jaar?

Wat pakt gemeente aan in Harmelen dit jaar?

De gemeente Woerden presenteert jaarlijks haar onderhouds- en vervangingswerkzaamheden, als onderdeel van het zogenaamde Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP). In het recent verschenen overzicht, staan dit jaar ook voor Harmelen de nodige werkzaamheden gepland. Zo wordt onder meer de openbare verlichting aangepakt. Aan de noordkant van de provinciale weg N198 worden lichtmasten en armaturen vervangen. Dit gebeurt ook in diverse straten in het dorp in het kader van het meerjarenprogramma om stormgevoelige armaturen te vervangen. Verder wordt het gemaal aan de Tiendweg gerenoveerd en worden diverse straten, wegen en voetpaden verhard, vernieuwd of herbestraat. Het gaat dan om de Ambachtsheerelaan, Kloosterweg, Meidoornlaan, Parkeerterrein H2O, Tiendweg en Willem Alexanderlaan. In de Molenbuurt vinden voorbereidingen plaats voor fase 3 inzake groot onderhoud, riolering, verharding en inrichting.

0 Shares