W&D: ‘Woerden verdoezelt extra jeugdgeld’

W&D: ‘Woerden verdoezelt extra jeugdgeld’

Reem Bakker van Woerden & Democratie tekent protest aan tegen

het toevoegen aan de algemene reserves van extra geld wat bestemd is

voor de Jeugdzorg. Het Rijk geeft aan de gemeente Woerden 1,1

miljoen euro voor de jeugdzorg in 2021, dat is een ton meer dan het

tekort wat de gemeente heeft beraamd. Over die ton extra is geen

debat in de gemeenteraad geweest. Bakker geeft aan dat de raad volgens de gemeentewet het budgetrecht heeft en mag beslissen waar het geld

naar toe gaat. W&D vindt dat het college dit geld op een

ondoorzichtige manier naar de algemene middelen sluist. Het zou

beter besteed kunnen worden aan de schrijnende toestand van de

Jeugdzorg in Woerden, aldus Bakker.

0 Shares