parkeer

Waarom zijn er nieuwe parkeerregels

parkeer

Waarom zijn er nieuwe parkeerregels

De gemeente Woerden laat op haar site weten waarom er nieuwe parkeerregels zijn. Zij wil het historisch karakter behouden en beschermen. Daarom is samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen gezocht naar oplossingen voor de vele auto’s in de binnenstad. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om het grootste deel van deze oplossingen over te nemen door het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw gebied. Vanaf 15 juli veranderen ook de regels voor parkeervergunningen. Binnenkort krijgen alle betreffende inwoners en ondernemers in de binnenstad en de Leidsestraatweg daarover een brief op de mat.

0 Shares